Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych

Wykonujemy projekty sieci gazowych, kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Jednocześnie świadczymy usługi z zakresu projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, c.o., wentylacji mechanicznych oraz kotłowni i węzłów cieplnych.

Projektujemy instalacje zarówno dla pojedynczych domów jak i dużych obiektów przemysłowych.

Wykonawstwo robót sanitarnych

Wykonawstwo robót jest obszarem, na którym nasza firma realizuje szeroki wachlarz usług branży sanitarnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestora firma oferuje kompleksowe usługi budowlane branży sanitarnej przy pomocy własnego, wysoko wykwalifikowanego personelu.

Nadzór robót
sanitarnych

W celu zapewnienia prawidłowego przygotowania i realizacji procesu budowlanego firma oferuje pełen zakres usług związanych z nadzorem technicznym.

Polityka prywatności* Copyright © 2023 Inwest Instalacje sanitarne.
Projekt i wykonanie: Inpero.pl Sp. z o.o.